ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันของตัวสินค้า ทางบริษัทฯ นับจากวันที่ซื้อจาก ไทย พรอสเพอรัส ไอที เท่านั้น บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า ดังต่อไปนี้

 • สินค้าที่ซื้อจาก ไทย พรอสเพอรัส ไอที เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้ 100% มีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนดของสินค้าทุกประการ หากผู้ใช้ไม่พึงพอใจในสินค้า ยินดีคืนเงินให้ภายใน 7 วัน
 • สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปีเต็ม ทาง ไทย พรอสเพอรัส ไอที ยินดีเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้าให้ยาวนานออกไปอีก ตามเงื่อนไขการใช้บริการจีพีเอสเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัทฯ แบบรายปี

บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้ การรับประกันของตัวสินค้า ทางบริษัทฯ นับจากวันที่ซื้อจาก ไทย พรอสเพอรัส ไอที เท่านั้น

 • มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 • มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
 • สติ๊กเกอร์รับประกันของ ไทย พรอสเพอรัส ไอที มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 • ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
 • ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า
 • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกันไทย พรอสเพอรัส ไอที
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 • สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม