อัตราค่าบริการ ระบบจีพีเอสติดตามรถยนต์ มาตรฐานยุโรป ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก 

ค่าบริการเซิร์ฟเวอร์

จำนวน 1-9 เครื่อง

จำนวน 10 เครื่องขึ้นไป

รายปี

2,000 บาท

1,500 บาท

รายเดือน

200 บาท

150 บาท

ค่าบริการสัญญาณ(ซิมการ์ด)

 

 

รายปี

1,500 บาท

1,500 บาท

*หมายเหตุ

ราคาข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รวมบริการการซ่อมบำรุงไว้เรียบร้อยแล้ว