จีพีเอสติดตามรถยนต์ บล็อกเกอร์ กิจกรรม บริการ หน้างาน

GPSThai Tracking App

GPSThai Privacy Policy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สรุปประเภทของข้อมูลที่ GPSThai อาจรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลที่ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือนี้ วิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัว
วันที่มีผล: 7 มิถุนายน 2021
 


การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แสดงว่าคุณตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมและประมวลผลเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามระเบียบ (EU) 2016/679 (ต่อไปนี้ - ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป) และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลใด ๆ ที่โดยตรง ทางอ้อม หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่น ๆ - เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาศัยอยู่ที่ระบุหรือระบุตัวได้
 • เจ้าของข้อมูล
  • บุคคลใดก็ตามที่มีการรวบรวม จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ควบคุมข้อมูล
  • บริษัทที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล - GPSThai ที่อยู่: 119/908 หมู่ที่ 1 เพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ต่อไปนี้ - GPSThai) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ที่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ได้รับการดูแล จัดการ สำรองข้อมูลจากระยะไกล และให้บริการแก่ผู้ใช้ผ่านเครือข่าย


วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • GPSThai อาจรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:
  • ดำเนินการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุงบริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ ให้การรักษาความปลอดภัยและความเสถียรของบริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ แจ้งให้คุณทราบเพื่อแสดงโฆษณาและปรับแต่งเนื้อหาอื่นๆ สำหรับคุณ
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเท่านั้น หากจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
  • เมื่อเราใช้ผู้ให้บริการของเรา เนื่องจากได้รับการร้องขอจากการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ เราอาจใช้บริการของบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินและดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อลงทะเบียนเกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือเท่านั้น
  • หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นมือถือของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งจำเป็นในการแสดงเว็บไซต์อย่างถูกต้องและรับประกันความเสถียรและความปลอดภัยที่จำเป็น:
   • ที่อยู่ IP; สถิติผู้ใช้ - การประทับวันที่และเวลา, ความแตกต่างของเวลากับ GMT, ตำแหน่งทั่วไป
  • นอกจากนี้ GPSThai อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณสมัครใจส่งในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือเช่น:
   • ชื่อนามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ เมือง ภูมิภาค ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อรับข้อมูล อัปเดต และจดหมายข่าว
   • ข้อมูลการชำระเงินของคุณ - ประเภทบัตรเครดิต สี่หลักสุดท้าย วันหมดอายุ PayPal หรือข้อมูลบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • วันที่ชำระเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น GPSThai จะดำเนินการเฉพาะกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาของระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป การดำเนินการอื่นใดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค หรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลส่วนบุคคลและ Cloud
  • หากคุณจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในคลาวด์โดยใช้บริการ GPSThai คุณจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปและวิธีการจัดการ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใน คลาวด์และในกรณีดังกล่าว GPSThai ไม่ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้รวบรวม/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลที่เปิดเผยในที่นี้
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้มาตรการความปลอดภัยดังต่อไปนี้: ใช้งานซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของเราให้ทันสมัยด้วยแพตช์ความปลอดภัย ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากภายนอก และใช้มาตรการที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ดังนั้นหากข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในคลาวด์ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามในฐานะผู้ให้บริการได้ หากคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกแฮ็กและมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ โปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุด
 • การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมหรือตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือการให้บริการกำหนด ในตอนท้าย
 

บจก. ไทย พรอสเพอรัส ไอที สาขานครราชสีมา 31 ม.17 ถ.โคกสูง-ขามทะเลสอ ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 • โทรศัพท์ 086-804-5952
 • พิกัด 15.051612, 102.068003
 • ไลน์ไอดี @gpsthai
 • อีเมล์ sale@gps-vehicle.com

gpsthai line id

Search